Transport materiałów sypkich

Oferujemy naszym Klientom profesjonalną obsługę w zakresie transportu materiałów sypkich. Usługę transportu materiałów sypkich realizujemy w oparciu o ciągniki siodłowe wraz z naczepami o ładowności do 24 ton oraz kubaturze do 90 m3. Co ważne, nasze samochody wyposażone są w system nawigacji GPS, który umożliwia stały monitoring przewożonego ładunku. Posiadamy wymagane zezwolenia, m.in. weterynaryjne.

Transport odpadów niebezpiecznych

W 2012 roku firma otrzymała zezwolenie na przewóz materiałów i substancji niebezpiecznych, w tym np. eternitu. Pozwolenie zostało wydane przez Prezydenta Miasta Lublin i obejmuje terytorium całego kraju. Zajmujemy się przede wszystkim zbiórką oraz transportem odpadów i materiałów niebezpiecznych oraz ich transportem do miejsc utylizacji. Spełniamy wymagania dotyczące konstrukcji pojazdów transportujących odpady niebezpieczne. Nasi kierowcy są przeszkoleni na okoliczność reagowania w sytuacjach wyjątkowych. Podchodzimy do naszych zadań w pełni profesjonalnie, dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo.

Rodzaje odpadów objętych zezwoleniem:

1. Odpady zaliczane do niebezpiecznych – materiały izolacyjne zawierające azbest, kruszywo, podkłady kolejowe, gruz, beton i materiały konstrukcyjne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
2. Odpady inne niż niebezpieczne – obejmujące materiały z rozbiórek, odpady z remontów i przebudowy dróg, metale, materiały izolacyjne i konstrukcyjne, kable.

Zobacz pozwolenie

laoader